Event

I februar 2021 ble den årlige bærekraftkonferansen SDGbergen21 gjennomført på en digital plattform med 3500 påmeldte deltakere fra over 100 ulike land. Apriil