<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Picture 1

#SDGbergen21 DIGITAL KONFERANSE

I februar 2021 ble den årlige bærekraftkonferansen SDGbergen21 gjennomført på en digital plattform med 3500 påmeldte deltakere fra over 100 ulike land. Apriil Event sto for totalproduksjon inkludert plattform for alle deltakere, parallelle sesjoner og digitale møteplasser for diskusjoner og nettverksbygging. Hovedsendingen fra Universitetets Aula i Bergen med deltakere i diskusjoner og foredrag via link.  

Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 8
Picture 10