Event

Helse Førde arrangerte i januar 2021 årets helseinnovasjonskonferanse med foredragsholdere, faglige pausesamtaler og utstilling med rundt 30 utstillere. 500 deltakere gjennomførte i løpet av konferansedagen om lag 4000 utstillerbesøk i den digitale utstillingen. Apriil Event leverte alt fra planlegging, tilrettelegging og gjennomføring i tillegg til selve produksjon av sendingen.