<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Event

Helse Førde arrangerte i januar 2021 årets helseinnovasjonskonferanse med foredragsholdere, faglige pausesamtaler og utstilling med rundt 30 utstillere. 500 deltakere gjennomførte i løpet av konferansedagen om lag 4000 utstillerbesøk i den digitale utstillingen. Apriil Event leverte alt fra planlegging, tilrettelegging og gjennomføring i tillegg til selve produksjon av sendingen.