helseinovasjonskonferansen-2021

En digital konferanse med følelsen av å være fysisk til stede

Helse Førde arrangerte i januar 2021 årets helseinnovasjonskonferanse med foredragsholdere, faglige pausesamtaler og utstilling med rundt 30 utstillere. 500 deltakere gjennomførte i løpet av konferansedagen om lag 4000 utstillerbesøk i den digitale utstillingen. Apriil Event leverte alt fra planlegging, tilrettelegging og gjennomføring i tillegg til selve produksjon av sendingen.

helseinovasjonskonferansen-2021-4
helseinovasjonskonferansen-2021-3
helseinovasjonskonferansen-2021-2
livestream