<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tampnet til Apriil nettside-2

Tampnet ønsket å synliggjøre satsingen sin på 5 ulike strategiske forretningsområder: Digitalization, Oil and Gas, Maritime, Wind energy og Carrier.  Målet var å gi hvert område sin egen identitet uten å komme i konflikt med selskapets overordnede visuelle uttrykk. 

For et selskap med kunder over hele verden, var det selvsagt essensielt at løsningen fungerte globalt og ivaretok både kulturelle, faglige og språklige forskjeller.  

Med andre ord: Hvordan kan vi foredle Tampnet til å fremstå som et unikt global brand? Og samtidig kommunisere den menneskelige faktoren i tjenestene som Tampnet tilbyr, på tvers av språk og kultur?

HubSpot Video
Før
Etter
Folder_mockup2
Tampnet til Apriil nettside_29-min