<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Forsiden på Onkonytt, medlemsblad for Norsk Onkologisk Forening, med leger som jobber i bakgrunnen

Apriil Media har lang erfaring med å produsere fagblader, spesielt fagmedisinske tidsskrifter.
 
Onkonytt er bladet til kreftlegene, og dette har over tid utviklet seg til å bli et svært anerkjent fagblad blant kreftlegene og andre interesserte.
 
Apriil Media jobber tett med redaksjonen, finansierer produksjonen og sørger for at fagstoffet møter leserne både i magasin og på nett.