<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
sane-kirke (1)

Krise- og mediehåndtering for Bergen kirkelige fellesråd

Både foreldre og ungdommer ble overrasket da presten under en samtalegudstjeneste for konfirmanter leste et opprop mot at homofile får gifte seg i kirken. En mamma delte frustrasjonen på Facebook, noe som raskt ble plukket opp av mediene. Plutselig var Åsane menighet i medienes søkelys med en negativ sak for kirkens omdømme. På oppdrag fra Bergen kirkelige fellesråd hjalp vi ledelsen i menigheten med å håndtere dette sensitive og aktuelle temaet, som samme uke var oppe til endelig vedtak i Kirkemøtet. Apriil PR rådet staben til å fortsette åpenheten og ha en proaktiv kommunikasjon med konfirmanter, foreldre, menighet og media.  

 

I uken etter hendelsen hadde menighetens stab en rekke innlegg på egne nettsider og sosiale medier, i møter med konfirmanter og menighet og i møte med media.Resultatet av den åpne kommunikasjonen var at Åsane menighet fikk kontroll over budskap og medieoppslag. Det kom mange positive tilbakemeldinger fra foreldre og menighet på hvordan saken ble håndtert.