<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hydrogenkonferanse studio

Da den femte internasjonale konferansen for Maritim Hydrogen og Maritim Enegi skulle gjennomføres fikk Apriil Event oppdraget. Rundt 300 deltakere nøt to dager fullspekket med foredrag, faglige diskusjoner og nettverksbygging. Den digitale konferansen ble en stor suksess og viste at godt innhold og godt planlagt funksjonalitet kan skape verdifulle møteplasser også på digitale plattformer.    

Hydrogenkonferansen