<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagtidsskrifter og medlemsblader

onkonytt_b2_web
Fagtidsskrifter
Medlemsblader

Leverandør til en rekke legeforeninger og pasientforeninger

Apriil er samarbeidspartner og leverandør til en rekke legeforeninger og pasientforeninger der vi legger til rette for en god og praktisk fag- og medlemskommunikasjon. Om dette er en nettside, magasin, nyhetsbrev eller samling/konferanse så har vi gode løsninger for dette. Les mer om dette på www.helse360.no