<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Christiekonferansen 2023

phd_4
Konsept
Produsent
Teknisk produksjon
Scenografi
Grafisk profil

Konferanse om kunnskapsbyen Bergen

Christiekonferansen 2023 gikk av stabelen i Universitetsaulaen med årets tema: «Kunnskapsbyen Bergen - hva er status for kunnskapsbyen i dag, og hvordan rigger vi oss best mulig for framtiden?». Apriil sto for planlegging, prosjektering og gjennomføring av konferansen i samarbeid med UiB.