<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Apriil procontra logo med rosa bakgrunn
Hjem
Jobber
Tjenester
Om oss
Ledige stillinger
Kontakt
Facebook
Instagram
LinkedIn
Stavanger kommune
Dekor

Om jobben

Innovasjonsverkstedet Fabrikken skal være en pådriver for styrket innovasjon. Skal du engasjere og utfordre skapende mennesker, må du markere at du er i et miljø for kreative prosesser og eksperimentering. Illustrasjonene understreker deling og samarbeid, engasjement og kreativitet, prøving og feiling. De fungerer dessuten som symboler i selve innovasjonsprosessen. Illustrasjonene inviterer til å kreere selv, drodle seg gjennom retninger og muligheter, for så å ende opp med noe uventet og nyskapende.

Animert pil som peker nedover
Illustrasjonene understreker deling og samarbeid, engasjement og kreativitet, prøving og feiling.
Illustrasjon av Innovasjonsverkstedet Fabrikken, selve bygget, fremstilt som et puslespill som inviterer til å kreere selv.
Illustrasjoner av mennesker som samarbeider, er engasjerte, eksperimenterer og er kreative
Illustrasjon om samarbeid, som viser hender som drodler seg gjennom retninger og muligheter
Illustrasjon om engasjement, som viser hender som drodler seg gjennom retninger og muligheter
Illustrasjon om eksperimentering, som viser hender som drodler seg gjennom retninger og muligheter
Illustrasjon om kreativitet, som viser hender som drodler seg gjennom retninger og muligheter