<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Årskonferanse

BB2R1311
Konsept
Rådgivning
Scenografi
Prosjektledelse
Planlegging
Gjennomføring
Grafisk profil
Teknisk produksjon
Bankett
Videoproduksjon

Årskonferanse for Bergen Næringsråd

Apriil Event har stått for konsept og gjennomføring av Årskonferansen og Årsmiddagen siden 2021. Årets viktigste møteplass for næringslivet i Bergen arrangeres årlig i Grieghallen med 500 deltakere. Apriil jobber tett med Næringsrådet med utvikling av konsept og program og står for all planlegging og gjennomføring av koferanse og middag.